თაგ : Drupal

Drupal ვებ-ძრავის კრიტიკული სისუსტე

Web-Engine Drupal CVE Exploit Fixed, ძრავის კრიტიკული სისუსტე რამდენიმე დღის უკან აღმოფხვრეს

კითხვის გაგრძელება