თაგ : DarkWeb

ბნელი ქსელის მაღაზიის "Silk Road" ადმინისტრატორს 6 წელი და 5 თვე მიესაჯა
კამპანია კვლავ განაგრძობს აბრეშუმის გზის დამფუძნებლის გათავისუფლების მოთხოვნებს