თაგ : NATO

ნატოს მასშტაბური კიბერსწავლება „CYBER COALITION”

ნატოს მასშტაბურ კიბერსწავლებას უკვე საქართველოც უერთდება

კითხვის გაგრძელება

NATO - საერთაშორისო კიბერწვრთნებს იწყებს

ნატო ემზადება მაშტაბური კიბერ სწავლებისთვის, რის შემდეგაც მოხდება ალიანსის წევრი ქვეყნების დაცვა მტრის კიბერ შეტევებისგან

კითხვის გაგრძელება