კანონპროექტი „ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების შესახებ“

კანონპროექტი „ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების შესახებ“

ახალი კანონპროექტი, რომლის პარლამენტში კენჭისყრაც უკვე ნოემბერშია დაგეგმილი, ხოლო ძალაში 2020 წლის 1 იანვრიდან შეიძლება შევიდეს (მიღების შემთხვევაში).

„ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ.

• ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო (OTA), რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუს) სსიპ იქნება.

• OTA გაუწევს კოორდინირებას პირველ და მეორე კატეგორიაში შესულ ორგანიზაციებს, მონაცემთა გაცვლის სააგენტო კი – კერძო სექტორს (მესამე კატეგორია)

კანონით განისაზღვრება კრიტიკული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის სამი კატეგორიის სუბიექტი:

1. სახელმწიფო სექტორი
2. ტელეკომუნიკაციების სექტორი
3. კერძო სექტორი

სამი CERT და ორი რეგულატორი იქნება.იხილეთ კანონპროექტი : საქართველოს პარლამენტი