უპრეცენდენტო ღონისძიება ტროლების და ბოტების წინააღმდეგ საქართველოში

უპრეცენდენტო ღონისძიება ტროლების და ბოტების წინააღმდეგ საქართველოში

Facebook-მა თავისი პლატფორმიდან 418 ქართული ანგარიში (39 პროფილი, 344 გვერდი, 13 ჯგუფი და 22 Instagram-ანგარიში) გააუქმა, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ "კოორდინირებულ არაავთენტურ ქცევაში", რაც პროსახელისუფლებო, ანტიოპოზიციური და ანტიდასავლურ ნარატივში გამოიხატებოდა.

რაც შეეხება რეკლამას, ორგანიზაციის ცნობით, $316 000-ია დახარჯული Facebook-სა და Instagram-ზე სხვადასხვა სახის რეკლამირებისთვის

ფეიქბუქის ყალბი პროფილები გვერდების და ჯგუფების მიხედვით საზოგადოებაში დეზინფორმაციებს ავრცელებდნენ, ტროლები და ბოტები გარდა დეზინფორმაციების გავრცელებისა ასევე ახდენენ გავლენას წინასაარჩევნო ვითარებაზე.

• ალბათ ყველას გაუჩნდება კითხვა როგორ უნდა გავარჩიოთ ყალბი ანგარიში რეალური ანგარიშისგან?

 - ხშირ შემთხვევაში ყალბი ანგარიშები იყენებენ შემთხვევით არჩეულ ფოტოებს, ავრცელებენ დეზინფორმაციებს და არიან გაწევრიანებულები სხვადასხვა ჯგუფებში, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატური პასუხებით გამოირჩევიან.

• რა ზომები შეიძლება მივიღოთ და როგორ გავწმინდოთ ქსელი ყალბი ანგარიშებისგან ?  

 - Facebook ასმისთვის საშუალებას გვაძლევს დავარეპორტოთ ყალბი ანგარიში, პროფილი, ჯგუფი ან გვერდი, ამისთვის უნდა ავირჩიოთ დარეპორტების რა მეთოდით ვუდგებით სადაც სოციალური ქსელის მოდერაციის გადამოწმების შემდეგ იხილავთ პასუხს

 

http://bit.ly/CSGAPPS