რუსეთი აგრძელებს ელ-ფოსტის სერვისების დაბლოკვას

StartMail - ის დაბლოკვის შემდეგ რუსეთში ProtonMail - იც დაიბლოკა

რუსეთი აგრძელებს ელ-ფოსტის სერვისების დაბლოკვას

რუსეთის ფედერაციამ 2020 წლიდან გააქტიურა გარე ელ-ფოსტის სერვისების დაბლოკვით, უკავშირდება თუ არა ეს პროექტს Ru Net-ს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას თავს არიდებენ რუსი ექსპერტები, 20 იანვარს რუსეთმა დაბლოკა ელ-ფოსტის სერვისი StartMail, ხოლო რამდენიმე დღის შემდეგ ProtonMail სერვისიც, რომელი ელ-ფოსტებიც მსოფლიოს მასშტაბით პოპულარობით გამოირჩევიან

  ელ-ფოსტების დაბლოკვის მიზეზად "რუსულ ინტერნეტში ინფორმაციის არასაიმედო, არაადეკვატური და დეზინფორმაციების გავრცელების წყაროდ მიიჩნევა", ოპერატორებს შეატყობინეს, რომ ელექტრონული Startmail.com და ProtonMail - ის ანგარიშებიდან ათასობით ყალბი მუქარა იგზავნება სხვადასხვა სექტორებზე, რაც რუსეთის ფედერაციამ არასერიოზულად და პროპაგანდად მიიჩნია