ჩინელი ჰაკერები | Log4Shell შეტევები

ჩინელი ჰაკერები მიზნად ისახავს VMware Horizon სერვერებს Log4Shell-ით Rootkit-ის გამოსაყენებლად

ჩინელი ჰაკერები | Log4Shell შეტევები

დაფიქსირდა ჩინეთდან შემდეგი საფრთხე, რომელიც თვალყურს ადევნებდა ღრმა პანდას, რომელიც იყენებს Log4Shell დაუცველობას VMware Horizon სერვერებში, რათა განათავსოს უკანა კარი(ბექდორი) და ახალი rootkit(რუთკიტი) ინფიცირებულ მანქანებზე კრიტიკული მონაცემების მოპარვის მიზნით.

„კიბერშეტევები ჩინეთიდან რამდენიმე ქვეყანაში და სხვადასხვა სექტორში დაფიქსირდა“, - აცხადებენ Fortinet's FortiGuard Labs-ის მკვლევარები.