კიბერ შეტევების ციფრული რუქა / Live Cyber Attack Maps

სტატისტიკის მიხედვით გამოქვეყნდა მსოფლიოს 5 საიტი, სადაც განთავსებულია კიბერ შეტევების პირდაპირი ჩვენება

კიბერ შეტევების ციფრული რუქა / Live Cyber Attack Maps

სტატისტიკის მიხედვით გამოქვეყნდა მსოფლიოს 5 საიტი, სადაც განთავსებულია კიბერ შეტევების პირდაპირი ჩვენება, რუქაზე დაკვირვება მიმდინარეობს ექსპერტების მიერ, სადაც ყოველწლიურად ქვეყნდება მსოფლიოს მაშტაბით მომხდარი კიბერ შეტევები, მათი გაანალიზება, შედეგები და რეკომენდაციები.

1. კომპანია Checkpoint

რომელიც ეხმარება, მომხმარებლებს აღკვეთონ და თავი დაიცვან კიბერ შეტევებისგან.

Live Map

2. კომპანია Kaspersky

Kaspersky-Lab კასპერსკის ლაბორატორიის ვებ-გვერდზე განთავსებულია გლუვი რუქა, სადაც გაშვებულია კიბერ შეტევების სხვადასხვა მექანიზმები

Live Map

3. კომპანია Deteque

ცოცხალ რეჟიმში გაშვებული რუქა Deteque, ძირითადი აქცენტი გადატანილია მსოფლიოს მაშტაბით მოქმედი ბოტნეტების მოქმედებაზე

Live Map

4. კომპანია Fortinet

რუქა სადაც მიმდინარეობს კიბერ შეტევების ჩვენება პირდაპირ რეჟიმში, არ გამოირჩევა ვიზუალური სილამაზით, მაგრამ გამოირჩევა სხვადასხვა ფუნქციებით, რაც მას სპეციფიურს ხდის

Live Map

5. კომპანია FireEye

ციფრულ რუქაზე გაშვებული სტატისტიკა ასახავს 30 დღის განმავლობაში გაშვებულ შეტევებს მსოფლიოს მაშტაბით, რაც გამოარჩევს სხვა რუქებისგან

Live Map