კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფს ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი მიენიჭა

ISO 27001:2013 წარმატებული სერტიფიცირების შემდეგ კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფმა ვირტუალური ზონის პირის სერტიფიცირება წარმატებით გაიარა

კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფს ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი მიენიჭა

2019 წლის შემდეგ უკვე 2020 წელს მეორე წარმატებული სერტიფიცირება გაიარა კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფმა, სადაც მიენიჭა ვირტუალური ზონის პირის სტატუსი !

კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფი წარმოადგენს იურიდიული პირს, რომელიც ახორციელებს საინფორმაციო ტექნოლოგიურ საქმიანობას და მინიჭებული აქვს შესაბამისი სტატუსი, რომლის მიზანიცაა კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემების შესწავლა, მხარდაჭერა, განვითარება, დიზაინი, წარმოება და დანერგვა, რის შედეგადაც მიიღება პროგრამული უზრუნველყოფის პროდუქტები, იურიდიული პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე საინფორმაციო ტექნოლოგიების შექმნა და განვითარება