მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახლებულ გუგლის ბრაუზერში Google Chrome

გუგლიმ ახალ ვერსიებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა, FTP HTTP HTTPS TLS 1.0 > 1.1

მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახლებულ გუგლის ბრაუზერში Google Chrome

კომპანია გუგლმა ბრაუზერის ახალ ვერსიაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა

HTTP საიტებზე სავალდებულოს ხდის გასაღების დამატებას HPKP Public Key

FTP საშუალებით გადმოწერილი რესურსები აღარ გამოჩნდება, მაგრამ როდესაც საიტი გამოსახულების ანუ Javascript ფაილის გამოაჩენს, ბრაუზერი მას ავტომატურად ჩამოტვირთავს

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება ეხება TLS 1.0 და TLS 1.1 სტანდარტებს - ისინი ახლა მოძველებულია. ეს ღონისძიება Google- ის სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც მთლიანად აღმოფხვრის არსებულ ოქმებს, სავარაუდოდ, მხარდაჭერა TLS 1.0 და TLS 1.1 მთლიანად შეწყვიტავს, რომელიც დაგეგმილია 2020 წლის დასაწყისში