თაგ : მონაცემთა ბაზა

ონლაინ ამომრჩეველთა პასპორტებისს მონაცემების...

ყველასათვის ხელმისაწვდომი იყო ელექტრონული არჩევნების ამომრჩეველთა პასპორტების მონაცემები, რომელთა მოპოვებაც მცირე ძალისხმევით იყო...

კითხვის გაგრძელება