თაგ : Cia Vault 7

ცენტრალური დაზვერვის ხელსაწყო GHIDRA რეალიზებულია
WikiLeaks და NSA ინფორმაციით RSA კონფერენციაზე ხელსაწყო "Ghidra" რეალიზება იგეგმება