ნაპოვნია 267 მილიონი Facebook მომხმარებელთა მონაცემები

მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს Facebook- ზე 267 მილიონზე მეტ მომხმარებელს პირადობის მოწმობას, ტელეფონის ნომრებს და სახელებს, ქსელში იყო განთავსებული

ნაპოვნია 267 მილიონი Facebook მომხმარებელთა მონაცემები

მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს Facebook 267 მილიონზე მეტ მომხმარებლის პირადობის მოწმობას, ტელეფონის ნომრებს და სახელებს, ქსელში იყო განთავსებული, სადაც ყველას შეეძლო პაროლის ან სხვა ავთენტურობის გარეშე წვდომა

მონაცემთა ბაზაში მოცემული ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფართომასშტაბიანი SMS სპამისა და ფიშინგ კამპანიის გასატარებლად, საბოლოო მომხმარებლების სხვა საფრთხეებს შორის

კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფი რეკომენდაციის სახით მომხარებლებს მოუწოდებს Facebook ანგარიშზე დააყენონ 2 ეტაპიანი (2FA authentication) ავტორიზაციის მეთოდი