ბელარუსი ჰაკერები უკრაინას უტევენ

ბელარუსი ჰაკერები იყენებენ ჰაკინგის მეთოდს BitB

ბელარუსი ჰაკერები უკრაინას უტევენ

ბელარუსი ჰაკერები, რომელიც ცნობილია როგორც Ghostwriter (იგივე UNC1151) დააფიქსირეს უკრაინულ ვებ-გვერდების კლონირებით, ანუ იგივე Phishing შეტევებით.

ბელარუსი ჰაკერები იყენებენ ჰაკინგის მეთოდს BitB - მეთოდს (Browser-in-the-Browser) - აცხადებს Google-ს უსაფრთხოების ანალიზის ჯგუფი > სრულად