არდუინო მიმოხილვა

არდუინოს მიმოხილვა, რა დანიშნულება აქვს და რისთვის შეიძლება დავაპროგრამოთ

არდუინო მიმოხილვა

მსგავსად ყველა პროდუქტისა ასევე არდუინოსაც გააჩნია სხვადასხვა მოდელები, რომლებიც განსხვავდებიან შესაძლებლობებით და დანიშნულებით

Arduino არის ელექტორნული პლატფორმა, Arduino-ს ოჯახი მოიცავს შემდეგ კონტროლერებს :
Arduino UNO
Arduino Leonardo
Arduino LilyPad
და ასე შემდეგ, რომელიც ყოველდღიურად იხვეწევა და მოდერნიზირების პროცესშია

Arduino - ეს არის ელექტრონული კონტრუქტორი და მოხერხებული პლატფორმა, ელექტრონული მოწყობილობების სწრაფი დამუშავებისთვის და სარგებლობს დიდი პოპულარობით, როგორც ახალბედებში, ასევე პროფესიონალებში, გამომდინარე ღია არქიტექტურითა და პროგრამული კოდის წყალობით.

Arduino-ს დაპროგრამების ენა დაფუძნებულია C/C++ პროგრამულ ენებზე

მარტივად რომ ვთქვათ, შეგვიძლია LED განათების დაპროგრამება ციმციმი, ასევე მოძრავი კარები, ელექტრონულად ფანჯრის გახსნა, სიხშირებიის დასმა და ასე შემდეგ...

შეიძლება ამას უსასრულოთ გავყვეთ რადგან შესაძლებლობები და ადამიანის წარმოსახვის უნარი უკიდეგანოა