აშშ-ს სადაზვერვო სამსახურმა შეაჩერა სმარტფონების ადგილმდებარეობის შესახებ მონაცემების შეგროვება

როგორც ცნობილი გახდა შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორის წერილიდან, უწყებებმა უარი თქვეს ამ პრაქტიკაზე

აშშ-ს სადაზვერვო სამსახურმა შეაჩერა სმარტფონების ადგილმდებარეობის შესახებ მონაცემების შეგროვება

როგორც ცნობილი გახდა შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორის წერილიდან, უწყებებმა უარი თქვეს ამ პრაქტიკაზე ჯერ კიდევ 2018 წელს, მაგრამ საჯაროდ განცხადება აქამდე არ იყო გაკეთებული

სადაზვერვო სამსახურებმა შეწყვიტეს მონაცემთა შეგროვება სპეციალური ნებართვის გარეშე. ადრე დეპარტამენტები იყენებდნენ პატრიოტული აქტის დებულებებს, მაგრამ ახლა ისინი იყენებენ მტკიცებულებების შეგროვების სტანდარტულ პროცედურას და მოსამართლეს მიმართავენ ორდერისთვის, ხოლო ამის შემდეგ აქვთ უფლება პიროვნების სმარტფონზე მისთვის მალულად ინფორმაციის მიღების