საქართველოს კიბერ უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია

ეროვნული დონის კონცეპტუალური დოკუმენტი, კიბერ უსაფრთხოების სტრატეგიაზე

საქართველოს კიბერ უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია

 საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო - აქვეყნებს, რომ დამტკიცდა ეროვნული დონის კონცეპტუალური დოკუმენტი საქართველოს კიბერ უსაფრთხოების სტრატეგიაზე.

დეტალები ვრცლად - ოფიციალური ვებგვერდში NSC