თაგ : ევროკავშირი

GDPR - პერსონალური მონაცემთა დაცვის რეგულაცია

რა არის General Data Protection Regulation, პერსონალური მონაცემების დასაცავად ევროკავშირის ტერიტორიაზე ახალი რეგულაცია!

კითხვის გაგრძელება