თაგ : Seclab

ახალი Firefox Extension ზღუდავს Facebook-ს...

Firefox-ის Extension სახელად "Facebook Container" ახდენს Third Party Cookies იზოლირებას რომელიც თავის მხრივ ხელს უშლის facebook-ს...

კითხვის გაგრძელება