თაგ : Project

პროექტი TOR-ის გუნდმა 800 სერვერი ქსელიდან...

800 სერვერული ქსელის გამორთვის მიზეზად მათ მოძველებული და საშიშ უსაფრთხოების მიზეზებს ასახელებენ

კითხვის გაგრძელება