თაგ : Linux

Ransomware Lilock! რომელმაც ათასობით ლინუქს...

კრიპტერი მსოფლიოს მოედო და ყოველდღიურად კრიპტავს რამდენიმე ლინუქს სერვერს

კითხვის გაგრძელება