თაგ : Kali Linux

Kali Linux 2019.1 რეალიზებულია - ოპერაციული...

სიახლე რომელიც მსოფლიოს მოედო, ლინუქსის ახალი ოპერაციული სისტემა "Kali" უკვე რეალიზებულია.

კითხვის გაგრძელება