თაგ : HTTPS

მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახლებულ გუგლის...

გუგლიმ ახალ ვერსიებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები განახორციელა, FTP HTTP HTTPS TLS 1.0 > 1.1

კითხვის გაგრძელება