თაგ : Hijacking Attack

DHS მოითხოვს ფედერალური უწყებების DNS შემოწმებას

როგორ DHS განმარტავს ფედერალურ ქსელებზე საეჭვო მოძრაობა შეინიშნება, რაც შეიძლება Hijacking Attack შეტევა იყოს და ფედერალებს DNS გადამოწმებისკენ...

კითხვის გაგრძელება