თაგ : Google Play

ანდროიდის 440 მილიონმა მომხმარებელმა 238...

ექსპერტების ცნობით, 440 მილიონმა მომხმარებელმა გადმოწერეს Google Play ოფიციალური 238 აპლიკაცია, სადაც მასობრივი და აგრესიული სახით...

კითხვის გაგრძელება