თაგ : FaceTime

iPhone ს პროგრამის ხარვეზი FaceTime აპლიკაციაში...

FaceTime აპლიკაციაში შეცდომა იპოვეს, სადაც მესამე პირს შეეძლო მოსმენა და გამოსახულების დანახვა

კითხვის გაგრძელება