თაგ : эксплоит

WhatsApp-ის კრიტიკული სისუსტე მსოფლიოს მაშტაბით...

WhatsApp Critical Vulnerability [CVE-2019-11932] - პოტენციურად ყველა მომხმარებელი საფრთხეში იყო.

კითხვის გაგრძელება