თაგ : Cyber Security Group Forum

კიბერ უსაფრთხოების ფორუმი / CYBER FORUM

ფორუმის ატარებს შემეცნებით და სასწავლო ხასიათს, როგორც ინფორმაციული ტექნოლოგიების ისე კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, რაიმე კითხვის...

კითხვის გაგრძელება