თაგ : Cyber & Information Security

კანონპროექტი „ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების შესახებ“

შესაძლოა პარლამენტმა ახალი კანონპროექტი დაამტკიცოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ

კითხვის გაგრძელება