თაგ : Cyber & Information Security

კანონპროექტი „ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების...

შესაძლოა პარლამენტმა ახალი კანონპროექტი დაამტკიცოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ

კითხვის გაგრძელება