თაგ : Cyber Future

მთვარის კრატერში ბაზების განთავსების კონცეფცია

მთვარის კრატერების შიდა სტრუქტურა შესაძლოა ხელსაყრელი აღმოჩნდეს ბაზების ასაშენებლად.

კითხვის გაგრძელება