კიბერ უსაფრთხოების ფორუმი / CYBER FORUM

კიბერ უსაფრთხოების ფორუმი / CYBER FORUM

• შეიქმნა ქართული ფორუმი, რომელიც ატარებს შემეცნებით და სასწავლო ხასიათს ინფორმაციული ტექნოლოგიების უსაფრთხოების მხრივ, ფორუმმა საკმაოდ დიდი და დადებითი გამოხმაურება გამოიწვია ინტერნეტ სივცეში.

ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ფორუმზე აქტივობა, იზრდება მომხმარებელთა რიცხვი და ამავდროულად სტატიების რაოდენობაც, ფორუმის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება კიბერ სივრცეში მიმდინარე მოვლენებზე, საზოგადოების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და ცოდნის ამაღლება ინტერნეტ სივრცეში უსაფრთხო გადაადგილებაზე.

მიმდინარეობს ყოველდღიური მონიტორინგი ფორუმის მომხმარებელთა უსაფრთხოების და ინფორმაციული გაცვლა-გაზიარებისთვის.

 

 


გაიგეთ მეტი