ანდროიდის 440 მილიონმა მომხმარებელმა 238 ინფიცირებული ალიკაცია ჩაიწერა დივაისში

ანდროიდის 440 მილიონმა მომხმარებელმა 238 ინფიცირებული ალიკაცია ჩაიწერა დივაისში

ექსპერტების განმარტებით, 440 მილიონ მომხმარებელზე მეტმა გადაწერა Google Play Store - დან ოფიციალური 238 აპლიკაცია, სადაც აგრესიული ხასიათის რეკლამებს აჩვენებს, რომელი აპლიკაციებიც იყენებენ BeiTaPlugin ინფიცირებულ ბიბლიოთეკას.

მას შემდეგ, რაც მკვლევარებმა დაუყოვნებლივ შეატყობინეს Google - ს მათი აღმოჩენის შესახებ დეველოპერებს, ამჟამად 230 პრობლემატური განაცხადი უკვე ამოღებულია კატალოგიდან ან განახლდა უსაფრთხო ვერსიებზე, რომლებიც არ შეიცავს BeiTaAd - ს.

როგორც, დეველოპერები გვირჩევენ, აპლიკაციის ჩაწერამდე მობილურ დივაისში, ჯერ რეკომენდირებული გავეცნოთ რა მოთხოვნები სჭირდება აპლიკაციას და რა მოთხოვნები აქვს პროტოკოლების დასაკმაყოფილებლად