ონლაინ ამომრჩეველთა პასპორტებისს მონაცემების ბაზაში გაჟონვა მოხდა

ონლაინ ამომრჩეველთა პასპორტებისს მონაცემების ბაზაში გაჟონვა მოხდა

ყველასათვის ხელმისაწვდომი იყო ელექტრონული არჩევნების ამომრჩეველთა პასპორტების მონაცემები, რომელთა მოპოვებაც მცირე ძალისხმევით იყო შესაძლებელი ყველასთვის. არა მხოლოდ სერიოზული ორგანიზაციული შეცდომა გამოვლინდა: მიღებულმა ინფორმაციამ შესაძლო გახადა გამოევლინა ამომრჩეველთა რაოდენობა, რომლებიც ხმის მიცემას არაერთხელ და არასწორი პასპორტებით აპირებდნენ.

თავდაპირველად, ითვლებოდა, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს შეეძლებოდათ ეს ინფორმაცია გამოეყენებინათ იმის დასადგენად, დარეგისტრირდა თუ არა კონკრეტული ამომრჩეველი დისტანციური კენჭისყრისთვის და იმყოფებოდა თუ არა იგი არჩევნებზე 25-დან 30 ივნისამდე.

ამისათვის, ტერიტორიულმა საარჩევნო კომისიამ გადმოწერილი დაშიფრული არქივი degvoter.zip და პაროლი ჩამოტვირთა ერთ-ერთი სახელმწიფო საიტიდან. "Медузы"-ას ცნობით, 1 ივლისს, მინიმუმ 9-დან 12 საათამდე მოსკოვის დროით, ყველას შეეძლო არქივის თავისუფლად გადმოწერა. ახლა სახელმწიფო ვებსაიტზე ბმული აღარ მუშაობს, მაგრამ ის მაინც საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ და ჩამოტვირთოთ არქივი.

პროგრამა წარმოდგენილია როგორც degvoter.exe, რომელიც მუშაობს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების პირადი და პასპორტის ნომრებით. ამავდროულად, ინფორმაცია პასპორტების შესახებ ინახებოდა db.sqlite მონაცემთა ბაზაში, რომელიც არ იყო დაცული პაროლით.

LLC Cyber Security Group | CYBSECGROUP მაღალტექნოლოგირუი პროექტების და პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია