გაანახლეთ Windows სისტემები | აქტიური შეტევები

გაანახლეთ თქვენი Windows კომპიუტერები დაუყოვნებლივ, რომ გაააქტიუროთ ახალი 0-დღიანი ხარვეზებო

გაანახლეთ Windows სისტემები | აქტიური შეტევები

მაიკროსოფტმა გამოაქვეყნა უსაფრთხოების პატჩები, რომლებიც შეიცავს სულ 71 დაუცველობას Microsoft Windows- ში და სხვა პროგრამულ უზრუნველყოფაში, მათ შორის აქტიურად ექსპლოიტირებადი პრივილეგიების ესკალაციის დაუცველობის აღმოფხვრაში.

კომპანიამ გამოუშვა სისტემური განახლება, სადაც მოუწოდებენ სისტემის მომხმარებლებს რომ სასწრაფოდ განაახლონ Windows პლატფორმები, რადგან ინტერნეტში გავრცელდა შეღწევადობის, დაუცველობის, პრივილეგიის უნებართვო აღების და სხვა მოწყვლადობის ხარვეზები.

  • CVE-2021-40449 (CVSS score: 7.8) - Win32k პრივილეგიის ესკალაცია
  • CVE-2021-41335 (CVSS score: 7.8) - Windows კერნელის დონეზე, პრივილეგიის ესკალაცია
  • CVE-2021-40469 (CVSS score: 7.2) - Windows DNS სერვერების, პრივილეგიის აღება
  • CVE-2021-41338 (CVSS score: 5.5) - Windows AppContainer Firewall წესების ბაიპასი(bypass)