Tag: facebook-ის მაგივრად უკვე კომპანია META

გლობალური
bg
კომპანია მეტა | Facebook გაუქმდა

კომპანია მეტა | Facebook გაუქმდა

მარკ ცუკერბერგმა წარადგინა კომპანია Meta