კიბერთაღლითობა ჰაკერული მოწყობილობების გამოყენებით

კიბერთაღლითობის ახალი სქემა - ელექტრონული მოწყობილობა, რომლითაც საბანკო ბარათების მონაცემებს აკოპირებენ

კიბერთაღლითობა ჰაკერული მოწყობილობების გამოყენებით

საქართველოში კიბერ თაღლითობის ახალი სქემა შემოვიდა, რომელიც მსხვერპლის კარტაზე არსებულ მთლიან ინფორმაციას შემტევის კუთვნილ მოწყობილობაში აკოპირებს(ანუ კარტის კლონირება ხდება)

ბოლო პერიოდში გახშირდა კიბერ შეტევები და კიბერ დანაშაულებრივი სქემები, ჩვენ გავიგეთ არაერთი ამბავი, როგორიცაა ფიშინგი, დავირუსება, დაკრიპტვა და ახლა უკვე სამოქალაქო სექტორზე კიბერ კრიმინალები შეტევის ახალ მექანიზმს აწესებენ რისი მიხედვითაც უბრალოდ მსხვერპლთან გვერდძე დადგომით მისი მთლიანი ინფორმაცია შესაძლოა ჰაკერის ხელში მოხვდეს