პროექტი TOR-ის გუნდმა 800 სერვერი ქსელიდან გამორთო

800 სერვერული ქსელის გამორთვის მიზეზად მათ მოძველებული და საშიშ უსაფრთხოების მიზეზებს ასახელებენ

პროექტი TOR-ის გუნდმა 800 სერვერი ქსელიდან გამორთო

როგორც Tor Project – ის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ჯგუფმა შავ სიაში შეიყვანა 800-ზე მეტი სერვერი რომელიც TOR-ის ქსელში იყო განთავსებული, რადგან მათ ჰქონდათ მოძველებული ვერსიები, რომელიც ქსელის უსაფრთხოების და მის ნორმებს საფრთხის ქვეშ აყენებდა.

დისტანციური სერვერები შეადგენს დაახლოებით 13.5% იმ 6000 სერვერზე, რომლებიც ამჟამად ქმნიან Tor-ის ქსელს. დისტანციური სერვერებიდან დაახლოებით 750 არის წამყვანი სერვერები, ხოლო დანარჩენი 62 არის გამომავალი კვანძები. Tor ჯგუფის თქმით, აკრძალვა დაწესდა უსაფრთხოების მიზეზების გამო, რადგან მოძველებული პროგრამული უზრუნველყოფა ქსელებს ქმნიდა დაუცველს სხვადასხვა შეტევაზე და არ უჭერენ მხარს სერვერული პროგრამის შემდგომ ვერსიებზე დამატებულ დამცავ მექანიზმებს.

დეველოპერები აცხადებენ, რომ ისინი აპირებენ Tor განახლების გამოქვეყნებას ნოემბერში, ხოლო განახლებული ვერსია უარს იტყვის სერვერებზე მოძველებული პროგრამით ქსელში ჩართვაზე!