პენტაგონი | ღრუბლოვანი სერვისის ძიებაში

პენტაგონი AWS-ს, Microsoft-ს, Google-სა და Oracle-ს, შეთავაზება ახალი ღრუბლოვანი კონტრაქტის

პენტაგონი | ღრუბლოვანი სერვისის ძიებაში

აშშ-ის თავდაცვის დეპარტამენტმა სთხოვა Amazon Web Services-ს, Microsoft-ს, Google-სა და Oracle-ს, წარმოედგინათ წინადადებები ახალი, მრავალმილიარდ დოლარიანი ღრუბლოვანი კონტრაქტისთვის.

ფედერალურმა მთავრობამ განაცხადა, რომ ის მოელის მხოლოდ ორი IDIQ კონტრაქტის მინიჭებას - ერთი AWS-ისთვის და ერთი Microsoft-ისთვის.

"როგორც ჩანს, შეუძლიათ შეასრულონ DoD-ის ყველა მოთხოვნა ამ დროისთვის, მათ შორის ღრუბლოვანი სერვისების უზრუნველყოფა ეროვნული უსაფრთხოების კლასიფიკაციის ყველა დონეზე", - თქვა აშშ-ს გენერალური სერვისების ადმინისტრაციამ.