ქსელის პროტოკოლები - Network Protocols

სტატიაში ჩამოწერილია ქსელის პროტოკოლების ვრცელი განმარტება

ქსელის პროტოკოლები - Network Protocols

ქსელის შემოკლებული პროტოკოლების ვრცელი განმარტებები!

FTP - File Transfer Protocol : პორტი 21
SSH - Secure Shell : პორტი 22
Telnet - პორტი 23
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol : პორტი 25
DNS - Domain Naming System (or Service) : პორტი 53
HTTP - Hypertext Transfer Protocol : პორტი 80
POP3 - Post Office Protocol : პორტი 110
IMAP - Internet Message Access Protocol : პორტი 143 
HTTPS - HTTP Secured : პორტი 443
RDP - Remote Desktop Protocol : პორტი 3389
TCP - Transmission Control Protocol
UDP - User Datagram Protocol
ARP - Address Resolution Protocol
RARP - Reverse ARP
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol : სერვერის პორტი 67, კლიენტის პორტი 68
MTP - Media Transfer Protocol
SFTP - Secure File Transfer Protocol
SSL - Secure Socket Layer
TSL - Transport Layer Security
E6 - Ethernet Globalization Protocol
NTP - Network Time Protocol
PPP - Point To Point Protocol
NNTP - Network News Transfer Protocol
QOTD - Quote of The Day
Bitcoin Protocol - Protocol for Bitcoin Transactions and transfers on the web
ICMP - Internet Control Message Protocol
IGMP - Internet Group Managment Protocol
GGP - Gateway-to-Gateway Protocol