კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფმა ISO 27001:2013 სერტიფიცირება წარმატებით გაიარა

ISO 27001 სერთიფიკატი, რომლის მფლობელიც ქართული კომანია გახდა Cyber Security Group

კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფმა ISO 27001:2013 სერტიფიცირება წარმატებით გაიარა

კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფი
ISO 27001

ISO (International Organization for Standardization) სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციას ნიშნავს,რაც გულისხმობს საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც ორგანიზაციისა და საწარმოს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემისადმი მოთხოვნებს აღწერს.


ISO სერთიფიცირება წარმოადგენს და მიზნად ისახავს საზოგადოების დაკმაყოფილებას გადაწყვეტილების კონსენსუსის საფუძველზე, რომელიც მთელს მსოფლიოში სტანდარტის ხარისხის სინონიმად მიიჩნევა.

2019 წლის 14 აგვისტოს კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფმა წარმატებით გაიარა და მიიღო ISO 27001 სერტიფიკატი, რაც გულისხმობს ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემის სპეციფიკაციას, იგივე ISMS, რაც წარმოადგენს უსაფრთხოების პოლიტიკისა და პროცედურების ფრეიმვორკს, რომელიც ითვალისწინებს ყველანაირ ლეგალურ, ფიზიკურ და ტექნიკურ კონტროლს კომპანიაში ინფორმაციული უსაფრთხოების რისკების მენეჯმენტის პროცესში.