ადამიანის ამოცნობის სისტემა | იდენტიფიცირება

ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტს შეუძლია ადამიანების ამოცნობა 1 კილომეტრის მანძილზე

ადამიანის ამოცნობის სისტემა | იდენტიფიცირება

აშშ-ს თავდაცვის დეპარტამენტს ახლა შეუძლია ადამიანების ამოცნობა 1 კილომეტრის მანძილზე, ამერიკამ სახელმწიფოს თავდაცვის დეპარტამენტს დაფინანსება გაუზარდა, რის შემდეგაც ჩაეშვა ახალი პროექტი

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თავდაცვის დეპარტამენტის ბრძანებით, ვითარდება სახის ამოცნობის ტექნოლოგია, რომელსაც შეუძლია პირის იდენტიფიცირება ერთი კილომეტრის მანძილზე. პროექტი სახელწოდებით Advanced Tactical Facial Recognition at a Distance Technology მანძილის ტექნოლოგიაში აშშ სპეციალური ოპერაციების სარდლობისთვის (SOCOM) ვითარდება

პროექტზე მუშაობა დაიწყო ოთხი წლის წინ, ხოლო 2019 წლის დეკემბერში წარმოდგენილი იქნა სამუშაო პროტოტიპი. ინგლისურენოვანი სამეცნიერო ჟურნალის New Scientist- ის თანახმად, SOCOM ადასტურებს ტექნოლოგიის განვითარების ფაქტს, მაგრამ დეტალების გადაცემაზე უარს ამბობს