საბანკო ვირუსი GozNym აღმოფხვრეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა

საბანკო ვირუსი GozNym შემქმნელი დაჯგუფება, საერთაშორისო აღმასრულებელმა ძალებმა დაშალეს

საბანკო ვირუსი GozNym აღმოფხვრეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა

საბანკო ვირუსი GozNym შემქმნელი დაჯგუფება, საერთაშორისო აღმასრულებელმა ძალებმა აღმოფხვრეს

6 ქვეყნის აღმსარულებელმა სააგენტოებმა დაშალეს კიბერ კრიმინალური საბანკო ვირუსიები მწარმოებელი დაჯგუფება

როგორც, ცნობილია საბანკო ვირუსების დეველოპერებს უკვე გამოძალვული ჰქონდათ 100 მილიონ დოლარზე მეტი, სადაც უმეტესად დაზარალებული საბანკო სექტორები და 41000 დაზარალებულია

ვირუსი, რომელიც ატარებდა ტროიანის ხასიათს, გამოჩნდა 2012 წელს. სახელით Gozi, კიბერ კრიმინალური დაჯგუფება ესხმოდა თავს ყველა სისტემას, განსაკუთრებით საბანკო სისტემას მსოფლიოს მაშტაბით, რაზეც რეაგირება 6 ქვეყნის დახმარებით წარმატებით ჩატარდა და დანაშაული აღმოფხვრილია, ეს ქვეყნებია

• საქართველო
• ბულგარეთი
• გერმანია
• მოლდოვა
• უკრაინა
• ამერიკის შეერთებული შტატები

 როგორც ცნობილია საქართველოში კიბერ კრიმინალური დაჯგუფების 2 პირი დააკავეს, სადაც 1 დაჯგუფების ლიდერია და მეორე ტექნიკური ადმინისტრატორი, დეტალები იხილეთ ქვემოთ მოყვანილ ფოტოზე

წყარო : იხილეთ მისამართი