კანონპროექტი „ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების შესახებ“

შესაძლოა პარლამენტმა ახალი კანონპროექტი დაამტკიცოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ

კანონპროექტი „ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების შესახებ“

ახალი კანონპროექტი, რომლის პარლამენტში კენჭისყრაც უკვე ნოემბერშია დაგეგმილი, ხოლო ძალაში 2020 წლის 1 იანვრიდან შეიძლება შევიდეს (მიღების შემთხვევაში).

„ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ.

• ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო (OTA), რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუს) სსიპ იქნება.

• OTA გაუწევს კოორდინირებას პირველ და მეორე კატეგორიაში შესულ ორგანიზაციებს, მონაცემთა გაცვლის სააგენტო კი – კერძო სექტორს (მესამე კატეგორია)

კანონით განისაზღვრება კრიტიკული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის სამი კატეგორიის სუბიექტი:

1. სახელმწიფო სექტორი
2. ტელეკომუნიკაციების სექტორი
3. კერძო სექტორი

სამი CERT და ორი რეგულატორი იქნება.იხილეთ კანონპროექტი : საქართველოს პარლამენტი