ჰაკერები ელ-ავტომობილების დამტენის გავლით ქსელში აღწევენ

ობიექტის ქსელური ინფრასტურქურის ინფიცირება ელექტრომობილის დამტენის საშუალების

ჰაკერები ელ-ავტომობილების დამტენის გავლით ქსელში აღწევენ

ობიექტის ქსელური ინფრასტურქურის ინფიცირება ელეკტრომობილის დამტენის საშუალების

 

ელექტროავტომობილების დამტენების საშუალებით თავდამსხმელებს შეუძლიათ სახლის ქსელის გატეხვა

 

კიბერდამნაშავეებს შეუძლიათ ჩართონ და გამორთონ ელ-ავტომობილის დამუხტვა, და ასევე შეუძლიათ დაუბლოკონ მფლობელს მასზე წვდომა

ეს საშიში დაუცველობა აღმოაჩინეს Wallbox და Project EV ჭკვიანი სახლის ელექტრონულ ავტომობილების დასამუხტ მოწყობილობებში, ავტომობილის დამტენის საშუალებით ჰაკერებს შეუძლიათ სახლის ქსელებზე უნებართვო წვდომები მოიპოვონ, აკონტროლონ ქსელი, დაბლოკონ ან გამოიწვიონ პარალიზება

როგორც ექსპერტები ამბობენ და აღმოაჩინეს თავდასხმელებს საშუალება აქვთ დამტენის Firmware - ს საშუალებით მიიღონ წვდომა სახლის ქსელებზე, სადაც ხდება უნებართვო ავტორიზაცია, რაც გამოწვეულია FIRMWARE - ს ავტორიზაციის აგებულებით.

მკვლევარებმა თავიანთი დასკვნები აცნობეს დამტენის მწარმოებლებს და კომპანიებს, რომლებმაც უნდა გამოასწრონ ეს ხარვეზი, განააზლონ FIRMWARE - სისტემები.