EGamers.GE - თამაშების სამყარო

თანამშრომლობა SECLAB და EGAMERS შორის

EGamers.GE - თამაშების სამყარო

ურთიერთშეთანხმება ვებ-გვერდებს EGamers და SECLAB შორის

გვერდის ადმინისტრაციამ საინტერესო სიახლეების და ინფორმირების სტრატეგიები შეიმუშავა, აღსანიშნავია, რომ EGamers პლატფორმის ავტორი გვპირდება სიახლეებს და საინტერესო გარემოს,  სადაც განხილვა იქნება თამაშების ინდუსტრიასა და კიბერ სპორტის ეპოქაზე.

ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია ახლო მომავალში შემოგვთავაზებს გეიმინგ ინდუსტრიის მიმოხილვას, ექაუნთების ყიდვა-გაყიდვის და თავისუფალი ტურნირების ციფრულ გარემოს