კიბერ უსაფრთხოება და ინფორმაციული ტექნოლოგიები

როგორც მსოფლიოს წამყვანი კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტები განმარტავენ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვამ

კიბერ უსაფრთხოება და ინფორმაციული ტექნოლოგიები

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებამ, გამოიწვია ახალი უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა, რომელსაც დაერქვა კიბერ უსაფრთხოება, 21 საუკუნე უკვე ექსტრაორინალურ პირობებში ცხოვრების საუკუნეა, სადაც საჭირო გახდა მეციერების და ბიზნესის დაახლოება მაქსიმალურად

 2019 წლის ერთ-ერთი პრიორიტეტულ დარგად მიიჩნევა, ინფორმაციული გადაცემის მაქსიმალურად დაცული ქსელის მორგება სხვადასხვა სფეროებში, 5G ქსელი უზრუნველჰყოფს ინფორმაციულ მიმოსვლას იმაზე უფრო სწრაფად ვიდრე ამ ეტაპზე, რაც საჭიროებს უფრო დახვეწილ რეგულაციებს საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის, როგორც კომპანია GSMA გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა "Mats Granryd", საჭიროა მსოფლიოში ახალი "ციფრული დეკლარაციების" შემოღება, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების მაქსიმალურად უსაფრთხოების, როგორც ინფორმაციულ ასევე კონფიდენციალურ საკითხებში.

როგორც კომპანია IBM იუწყება, მსოფლიოში ყოველდღიურად 2.5 კვინტილიონი ბაიტის მონაცემების მიმოსვლაა ინტერნეტ სივცეში, რომლის მოცულობაც ყოველდღიურად იზრდება, რაც მოითხოვს რეგულაციების დახვეწას და უსაფრთხოების ზომების ამაღლებას. "ეს ყველაფერი შესაძლებელი იქნება მეცინიერების და ბიზნეს სფეროების ერთმანეთთან მაქსიმალურად დაახლოებით" - განაცხადეს GSMA Digital Declaration - ის ერთ-ერთ გადაცემაში.