კიბერშეტევა | 25 წლის მონაცემები დაკარგულია

კოლორადოს ენერგეტიკული კომპანია კარგავს 25 წლის მონაცემებს კიბერშეტევის შემდეგ

კიბერშეტევა | 25 წლის მონაცემები დაკარგულია

კოლორადოს Delta-Montrose Electric Association (DMEA) კვლავ იბრძვის გასულ თვეში განხორციელებული დამანგრეველი კიბერშეტევისგან, სადაც მან დაკარგა 25 წლის განმავლობაში დამუშავებული და შეგროვებული ინფორმაციები.

ეს არის ერთ-ერთი უძლიერესი კიბერ შეტევა, სადაც ისტორიული ინფორმაციები დაკარგა კომპანიამ.

ენერგო სადგური კვლავ იბრძვის ქსელური ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე და ავარიული რეჟიმიდან თავის დაღწევაზე