Bots INC. & Sfor Trade | ქართული კომპანიის მორიგი წარმატება [Global Collaboration]

კომპანიის მორიგი წარმატების შემდეგ, BOTS INC. და SFOR Trade ოფიციალურად თანამშრომლობენ!

Bots INC. & Sfor Trade | ქართული კომპანიის მორიგი წარმატება [Global Collaboration]

GE:

სან ხუანი, პუერტო რიკო, დეკ. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Bots INC.  (Coin(OTC: BTZI)), განვითარებადი პროდუქტები, ტექნოლოგიები და მომსახურება სწრაფად მზარდი კიბერ უსაფრთხოების, ციფრული რობოტები ავტომატიზაციისა და AI წარმოების მრეწველობის კომპანიამ, განაცხადა დღეს, რომ მათ და ევროპაში ლიცენზირებული სავაჭრო Crypto პლატფორმა SFOR TRADE- (კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფმა) ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის ხელშეკრულებას .

კომპანია უზრუნველყოფს კლიენტის სრული უსაფრთხოების დაცვა, როგორიცაა:

- უსაფრთხოების შეფასება
- ფიშინგს საფრთხე გამოვლენა
- უსაფრთხოების ინციდენტის დროული რეაგირება
- მომხმარებლის ანგარიში გაყალბებისა და Takeover პრევენცია
- კიბერ-ჰიგიენა და უსაფრთხოების დანერგვა, შესწავლა, ანალიზი და განვითარება

პოლ როზენბერგმა ( Paul Rosenberg ), BOTS Inc. - ის აღმასრულებელი დირექტორი, განაცხადა: "ეს ხელშეკრულება ძალიან მნიშვნელოვანია კომპანიების მჭირდო კავშირისთვის. ჩვენთან კიბერ უსაფრთხოების ჯგუფმა უკვე შემოტანა კონტრაქტები და შემოსავლები. კიდევ ბევრი ახალი ნაბიჯები გადადგმა, და საინტერესო მოვლენები განვითარება სამომავლოდაც ინერგება, სადაც ჩვენ ვიმედოვნებთ ნათელ და საინტერესო წარმატებულ და მაღალტექნოლოგიურ მომავალს."

ვეფხვია ჭკადუა ( Vepkhvia Chkadua ) , SFOR TRADE Exchange-ის პრეზიდენტი: "ჩვენ მოხარულები ვართ რომ ვპარტნიორობთ კომპანიებით Bots INC. და Sfor Trade. მათი გადაწყვეტილებები გთავაზობთ საიმედო ცხელი და ცივი საფულეების განლაგებას და მაღალი დონის უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურას, რომელიც მხარს უჭერს კრიპტოგრაფებისა და კიბერ ექსპერტების მსოფლიო დონის გუნდს. ჩვენ კიდევ უფრო გავზრით ეკონომიკურ ფაქტორებს და გავალთ უფრო გლობალურ მასშტაბებზე, მაგალითად როგორიცაა Bots INC. და სხვადასხვა თანამედროვე სისტემებ, რომლებიც ზრუნავენ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების განვითარებასა და ავტომატიზაციაზე.

         

EN:

San Juan, PUERTO RICO, Dec. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- BOTS, Inc. (OTC: BTZI), an emerging innovator of products, technologies, and services for the rapidly growing cyber-security, digital robotics automation and AI for manufacturing industries, announced today that it’s Joint Venture (with Cyber Security Group) has signed a security contract with a licensed SFOR TRADE Crypto Exchange in Europe.

The company will provide the client with full security protection, such as:

         -  Security Assessment
         -  Phishing Threat Detection
         -  Security Incident Response
         -  User Account Fraud and Takeover Prevention
         -  Cyber-Hygiene and Forensics Education

Paul Rosenberg, CEO of Bots Inc., stated: "This contract is very important for the company. Our JV with Cyber Security Group is already bringing contracts and revenues. Many more new, and exciting developments are also coming as the company is establishing itself as a real player in the protection of IT infrastructure and assets of other companies. We have a bright future ahead of us."

Vepkhviia Chkadua, President of SFOR TRADE Exchange: "We are thrilled to partner with Bots Inc. and Cyber Security Group.  Their solutions offer a reliable hot and cold wallet deployment, and keyless security infrastructure, backed by a world-class team of cryptographers and cybersecurity experts. We conducted an extensive global search within the industry looking for a partner like Bots Inc., Security is the essence of our exchange. Our clients are trusting us to hold and keep their financial assets safe. The security of the exchange   ecosystem must therefore be second to none, and we have found what we were looking for.”

RU:

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 02 декабря 2020 года (GLOBE NEWSWIRE) - BOTS, Inc. (OTC: BTZI), развивающийся новатор продуктов, технологий и услуг для быстро растущей кибербезопасности, цифровой робототехники и искусственного интеллекта для обрабатывающей промышленности, объявил сегодня, что его совместное предприятие (с Cyber Security Group) подписало контракт на обеспечение безопасности с лицензированной торговой криптобиржей SFOR в Европе.

Компания предоставит клиенту полную защиту безопасности, такую как:

- оценка безопасности
- Обнаружение Фишинговых Угроз
- Реагирование На Инциденты Безопасности
- Предотвращение мошенничества с учетными записями пользователей и поглощений
- Кибергигиеническое и криминалистическое образование

Пол Розенберг, генеральный директор Bots Inc., заявил: "Этот контракт очень важен для компании. Наше СП с группой кибербезопасности уже приносит контракты и доходы. По мере того как компания становится реальным игроком в области защиты ИТ-инфраструктуры и активов других компаний, появляется все больше новых и интересных разработок. У нас впереди блестящее будущее."

Вепхвия Чкадуа, президент торговой биржи СПС: "мы очень рады сотрудничеству с компаний Bots Inc. и группой кибербезопасности. Их решения предлагают надежное развертывание горячих и холодных кошельков, а также инфраструктуру бесключевой безопасности, поддерживаемую командой криптографов мирового класса и экспертов по кибербезопасности. Мы провели обширный глобальный поиск в отрасли такого партнера, как Bots Inc., безопасность которого является сутью нашей биржи. Наши клиенты доверяют нам, чтобы сохранить свои финансовые активы в целости и сохранности. Поэтому безопасность биржевой экосистемы должна быть непревзойденной, и мы нашли то, что искали.”

-----------------------------------------
More Details -  GE : EN : RU : FR
-----------------------------------------

Cyber Security Group
Sfor.Trade
Bots Inc.

-----------------------------------------

 BTZI Facebook   BTZI Twitter  Official Website

Sources : 
Wallstreet << Read More
Yahoo Finance << Read More
• GlobeNewswire << Read More
Newsandtimes << Read More
Apnews << Read More
Menafn << Read More

Allpennystocks << Read More


Collaboration With - Bots, Inc. has been featured in media nationwide, including CNBCBloombergTheStreet