ანდროიდის 440 მილიონმა მომხმარებელმა 238 ინფიცირებული ალიკაცია ჩაიწერა დივაისში

ექსპერტების ცნობით, 440 მილიონმა მომხმარებელმა გადმოწერეს Google Play ოფიციალური 238 აპლიკაცია, სადაც მასობრივი და აგრესიული სახით რეკლამებია ჩაშენებული

ანდროიდის 440 მილიონმა მომხმარებელმა 238 ინფიცირებული ალიკაცია ჩაიწერა დივაისში

ექსპერტების განმარტებით, 440 მილიონ მომხმარებელზე მეტმა გადაწერა Google Play Store - დან ოფიციალური 238 აპლიკაცია, სადაც აგრესიული ხასიათის რეკლამებს აჩვენებს, რომელი აპლიკაციებიც იყენებენ BeiTaPlugin ინფიცირებულ ბიბლიოთეკას.

მას შემდეგ, რაც მკვლევარებმა დაუყოვნებლივ შეატყობინეს Google - ს მათი აღმოჩენის შესახებ დეველოპერებს, ამჟამად 230 პრობლემატური განაცხადი უკვე ამოღებულია კატალოგიდან ან განახლდა უსაფრთხო ვერსიებზე, რომლებიც არ შეიცავს BeiTaAd - ს.

როგორც, დეველოპერები გვირჩევენ, აპლიკაციის ჩაწერამდე მობილურ დივაისში, ჯერ რეკომენდირებული გავეცნოთ რა მოთხოვნები სჭირდება აპლიკაციას და რა მოთხოვნები აქვს პროტოკოლების დასაკმაყოფილებლად