ანდროიდ ვირუსი | 10 მილიონ მეტ მოწყობილობაზეა

ახალი აგრესიული ვირუსი მასშტაბურად ვრცელდება, რომელმაც უკვე 10 მილიონზე მეტ მოწყობილობა დააინფიცირა

ანდროიდ ვირუსი | 10 მილიონ მეტ მოწყობილობაზეა

ინტერნეტში ვრცელდება ახალი ანდროიდ ვირუსი, რომელმაც უკვე 70 ქვეყანაში 10 მილიონზე მეტი მოწყობილობა დააინფიცირა.

Zimperium zLabs- მა მავნე ვირუსს უწოდა "GriftHorse". რაც გადის Trojan(ტროიან) ვირუსის კატეგორიაში, ანუ ანდროიდ მოწყობილობებზე ინფორმაციის შეგროვების გარდა, ჰაკერებს აქვთ სრული წვდომა მოწყობილობებზე და მის შემადგენელ ნაწილებზე, როგორიცაა, მიკროფონი, ვიდეოთვალი.

ამ ვირუსის ძირითადი გავრცელების წყარო არ გახლავთ Android მოწყობილობის ექსპლიტირება(შეღწევა) ან რაიმე ოპერაციული სისტემის ხარვეზის გამოყენება, არამედ ეს ვირუსი იყენებს სოციალურ ინჟინერიას მსხვერპლის მოსაძიებლად, ანუ შეიძლება ითქვას რომ ჩაწერილია ინტელექტის კოდზე, მისი ძირითადი მუშაობის პრინციპია SMS შეტყობინებების გაგზავნა მოწყობილობებზე და იქიდან გადასული პიროვნების დაინფიცირება მატყუარა ტექსტით, სწორედ ამიტომ უწოდეს ამ ვირუს "TrojanGift".